Meld je nu aan!

 

Cashmails Voorwaarden

Door in te schrijven en het actief gebruiken van het Cashmails programma gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die in deze overeenkomst worden genoemd. Cashmails mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden alleen geïnformeerd over verandering van dit beleid indien er sprake is van ingrijpende veranderingen. . Als een wijziging onacceptabel voor u is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als u vervolgens blijft deelnemen aan het Cashmails programma nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst,  is deze nieuwe overeenkomst bindend.

Verantwoordelijkheid van de Leden:
U moet minimaal 15 jaar zijn of ouder om te mogen deelnemen aan dit programma. Ons programma is opengesteld voor mensen uit België.

U gaat ermee akkoord dat u gebruik moet maken tijdens het inschrijven van uw eigen naam en emailadres, u mag geen valse identiteit aannemen. U mag niet meerdere keren inschrijven met verschillende emailadressen. Uw computer mag niet ook door een ander persoon gebruikt worden die ook een account heeft bij Cashmails .

U zult de combinatie van uw emailadres/wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot uw account, het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie geheim te houden, u mag deze informatie veranderen door in uw account in te loggen en naar de link "Mijn gegevens" te gaan.
U bent hoofdverantwoordelijk voor alle gebruik van uw Cashmails account inclusief de toestemming die u aan een ander geeft om uw account te gebruiken.

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door Cashmails wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en eventueel gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. Iedere stap die leidt tot het verkrijgen van een bevestigingsmail om credits te ontvangen in uw account kan leiden tot uitsluiting.

U moet het email account behouden dat u gebruikte tijdens inschrijving bij Cashmails . U gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van Cashmails met een maximum van (10) per dag.

Als zich het feit voordoet dat uw emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van Cashmails , zal uw account worden verwijderd. Met name gebeurt dit bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van rotzooi naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van het account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering. Auto-responses worden ook onmiddellijk automatisch verwijderd.

De relatie tussen beide partijen:
Het lid en Cashmails zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen u en Cashmails dan ook. U moet begrijpen dat u niet de mogelijkheid hebt om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens Cashmails   . U mag geen beloftes doen, niet op uw site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van wat voor belastingen dan ook over het geld dat u verdient met deelname aan dit programma.

Beperking van aansprakelijkheid:
Cashmails   is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het Cashmails programma, ook al is  Cashmails op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, Cashmails beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Betalingen:
Leden verdienen door het ontvangen van betaalde emails en het bezoeken van de website van de adverteerder nadat ze hun leden ID in de daarvoor bestemde pagina hebben ingevoerd op de website van Cashmails . Leden kunnen verdienen door nieuwe leden lid te maken van het Cashmails programma. Leden verdienen een percentage van de advertentieopbrengsten verdiend door Cashmails
Het is toegestaan om te belonen voor het aanmelden.

Cashmails zal leden betalen als hun saldo het minimum uitbetaalbedrag van € 9,- heeft bereikt. Betalingen zullen worden gedaan binnen 30 werkdagen.

Spam:
U mag uw referral link niet promoten middels ongevraagde email (zgn. SPAMMING), newsgroep postings, of welke andere methode van massacommunicatie dan ook. Het niet nakomen hiervan leidt tot directe verwijdering van het lidmaatschap van Cashmails en kan leiden tot gerechtelijke stappen. Cashmails steunt ontegenzeggelijk de Anti-Spamming wetgeving. Spamming is een ernstig vergrijp. Ieder lid dat gepakt wordt met Spamming zal niet alleen zijn account direct verliezen, maar ook zijn verdiensten uit het verleden, heden en in de toekomst, maar zal ook verantwoordelijk gehouden worden voor Spamming. Ook zullen wij meewerken met de overheid en onderzoeken die voortkomen uit het Spamming incident. Cashmails kan u € 5,- in rekening brengen per spam email die is verzonden. Meerdere inschrijvingen zullen resulteren in het direct verwijderen van alle betrokken accounts. Meerdere keren aanmelden vanaf dezelfde computer wordt ook gezien als fraude. Cashmails zal kosten in rekening brengen en de verdiensten terugvorderen voor de meerdere aanmeldingen.

Aanvullende voorwaarden:
Het is niet toegestaan om uw gebruikersaccount te koop aan te bieden.

CashMails.be mag worden vermeld als een spaarprogramma op thuiswerksites, doch niet als thuiswerk, op straffe van het verlies van uw referrals.

Laatste actuele versie: 14-3-2013

Meld je nu aan!

© 2006 - 2013 - CashMails.be - :: Onderdeel van JWE Media :: BTW nr: BE 0897.971.857